My head is tearing apart

“"Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam".”

—   Ernest Hemingway

brittana-karmy-vauseman:

This is how a babydyke is flirting

image

Here you can see an “out and proud” lesbian flirting

image

“Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić.
Chyba tylko herbatę.”

—   Jacek Podsiadło